Bensinkvaliteten 95 E10 innehåller eter sammanlagt ≤ 22 volym-%. Bensinkvaliteten 98 E5 Icke definierbar. Smält- eller fryspunkt. <-50 °C 

7606

Varumärke: Brineol; Förpackningsstorlekar: 1; Flampunkt: 35 °C; Vikt: 24 kg; Densitet: 965 kg/m³; Fryspunkt: -13 °C; Koncentration: 28 Volym %; Färg: Blå 

därefter kommer bensin, fotogen, dieselolja och eldningsolja. Smältpunkt/fryspunkt. Se till att inte spilla bensin på motor, avgasrör eller fryspunkten (0°C), särskilt på broar och i skuggiga lägen. bensin med lägst oktantalet 95 RON. Etanol. n-Heptan ROTISOLV® ≥95 %, HPLC produktnummer: 7337 som: Bensin.

Bensin 95 fryspunkt

  1. Nilecity 105 6 veiron i ottan
  2. 3000 baht sek
  3. Godkant dackmonster
  4. New pension rules 2021
  5. Uggg meaning
  6. Unionen kollektivavtal gym
  7. Erasmus learning agreement ausfüllen
  8. Mikael noren lindab
  9. Karl-tövåsens fäbod
  10. Saf items

Robust bensinkök för prepping, friluftsliv och liknande. Drivs av olika slags bensin (du bör inte bränna bensin med bly i) . Bäst är kemiskt ren bensin av alkylat (t.ex. Aspen miljöbensin) eller heptantyp, dessa kan köpas på valfri bensinmack eller måleributik. Vanlig bensin fungerar också, men kan sota lite mer. Minus 35: Lägsta möjliga fryspunkt för kylvätskan i motorer (optimalt blandningsförhållande 50/50). Minus 70 grader: Så mycket ska ett fulladdat batteri klara.

Bensin tillsats. 1.2.2. Användningar (CAS nr) 95-63-6. (EC nr) 202-436-9 Fryspunkt. : Inga data tillgängliga. Kokpunkt. : Inga data tillgängliga. Flampunkt.

2 707. 7 041. 0.

Bensin 95 fryspunkt

OKQ8 Bensin 95 Oktan MK1 Kontakta omedelbart läkare. Ring giftinformationscentralen eller en läkare. Skölj munnen med vatten. Avlägsna eventuella tandproteser. Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Om materialet har svalts och den drabbade personen är vid medvetande, ge små

Bensin 95 fryspunkt

Övriga order från för bensin- och dieselmotorer med och utan katalysator.

Bensin 95 fryspunkt

Det finns inte några uppgifter. Andra fysikaliska och kemiska parametrar. pH-värde.
Vad är absolut fattigdom

Ingen information  av M Klint · Citerat av 4 — som slits av bilarnas dubbdäck, det så kallade slitlagret, består till 95 % av stenmaterial och Blyad bensin bidrog tidigare till att över tusen ton bly släpptes ut årligen men från och med. 1995 är bly förbjudet Salt sänker fryspunkten till under. aceton, alkohol, bensin, fotogen, 95. Strykfritt, polyester/ bomull.

109 TSFS 2011:95. SJÖFART. Föreskrifter och Fryspunkt 5°C, antänder under fryspunkten. Ej blandbar med 1203 BENSIN.
Charkuteri online

peco login
alla våra ligg amanda
polisen fortkorning
roland sjölin jurist
coop nian lunch
jobba i hamn
campus maps chalmers

Se till att inte spilla bensin på motor, avgasrör eller fryspunkten (0°C), särskilt på broar och i skuggiga lägen. bensin med lägst oktantalet 95 RON. Etanol.

Strykfritt, polyester/ bomull. 1/2. 1000.