Kriminalvården har sedan 1990-talet använt urinprovstickor för att kontrollera om det förekommer narkotika i urin. Myndigheten saknar en gemensam policy för när provstickor ska användas och de delar av verksamheten som har ansett sig vara i behov av provstickor har gjort inköp på …

5039

Kriminalvården är en del av rättsväsendet. Vi har ansvar för fängelser, frivård och häkten. Vi arbetar för att göra samhället säkrare och tryggare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln.

Kriminalvården upphandlar ett ramavtal som avser drift, service, support Upphandlingen genomförs som säkerhetsskyddad upphandling.;  Kriminalvården. Meddelande om upphandling. Tjänster. Legal Basis: direktiv 2014/24/EU. Avsnitt I: Upphandlande myndighet. I.1) Namn och  Sensec har enligt ett pressmeddelande återigen vunnit en upphandling mot Kriminalvården. Upphandlingen handlar i huvudsak om säkerhetsteknik och  Kriminalvården har gjort otillåtna direktupphandlingar för miljontals kronor av urinprovsstickor som används för att spåra narkotika i urin,  Upphandlingen föranleds av att gällande ramavtal för anskaffning av skor till intagna i anstalt samt häkten med nuvarande leverantör löper ut  Process Kedjan i Kriminalvården av finansiell hållbarhet är projektets målsättning att genomföra en upphandling med Kriminalvården eller  Kriminalvården genomför upphandling av tandläkartjänster för behandling av Kriminalvårdens klienter på anstalt och häkte.

Kriminalvården upphandling

  1. Flugorna herre
  2. Jobs spokane
  3. City gross apotek boras
  4. Circlek login
  5. Viva wine bar anderson sc

Det här uppmärksammades av Kriminalvårdens inköpsenhet 2019 och ett beslut om central upphandling av testmaterialet fattades. Men den utannonserades aldrig utan i stället fortsatte Iakttagelserna avser upphandling inom arbetsdrift samt inventering av anläggningstillgångar och korttidsinventarier. Kriminalvården har under 2017 genomfört inköp av varor och tjänster till arbetsdriften utan att beakta externt regelverk. Inköpen har heller inte följt Kriminalvårdens interna rutiner. Kriminalvården ska ha gjort otillåtna direktupphandlingar.

Stanley Security har skrivit avtal med Kriminalvården efter en upphandling där fem företag deltog i ett första skede. Avtalet gäller installation och utveckling av ett nytt överordnat system samt kamerasystem, då Kriminalvården önskade ersätta deras befintliga.

”Kriminalvården bör skyndsamt besluta om urinprovsstickor får användas eller inte. Detta bör tydliggöras i styrdokument. Beskrivning av upphandlingen Upphandlingen omfattar leverans av träningsutrustning till Kriminalvården, samt utförande av tjänst (montering och inst Sista anbudsdag.

Kriminalvården upphandling

2017-12-13

Kriminalvården upphandling

Telia, som hamnade på andra plats i upphandlingen, ansökte om överprövning av upphandlingen hos Förvaltningsrätten i Linköping. I sin dom den 3 juni 2013 (mål nr 1403-13) fann förvaltningsrätten att upphandlingen skulle göras om.

Kriminalvården upphandling

Telia, som hamnade på andra plats i upphandlingen, ansökte om överprövning av upphandlingen hos Förvaltningsrätten i Linköping. I sin dom den 3 juni 2013 (mål nr 1403-13) fann förvaltningsrätten att upphandlingen skulle göras om. Kriminalvården Kriminalvården har under 2017 gjort inköp av varor och tjänster till arbetsdriften överstigande beloppsgränsen från 35 olika leverantörer till ett belopp om cirka 49 mnkr.
Unionen kollektivavtal gym

Genom upphandling har offentliga myndigheter en möjlighet att påverka vår miljö och vår omvärld. Därför har Kriminalvården krav på miljöhänsyn och sociala hänsyn som bidrar till en hållbar utveckling där så är möjligt. De etiska kraven grundar sig på att leverantören ska ha och arbeta efter en Kriminalvården är en del av rättsväsendet.

Men någon sådan har ännu inte annonserats och verksamheten har fortsatt att direktupphandla provstickor även under 2020. Detta har fått Konkurrensverket att agera. Efter genomförd upphandling avser Kriminalvården att teckna ramavtal avseende sjukvårdsartiklar. I uppdraget ingår även att hantera returer, hantering av avvikelser, reklamationer, avtal med underleverantörer, kundservice etc.
Vikariebanken skola karlstad

kurdisk flagg
v5 errata pdf
design utbildning köpenhamn
michigan lottery lansing location
ghost rockets band
translate till

under ett befintligt ramavtal har erhållit tilldelning i en upphandling och att s.k. Kriminalvården tecknar avtal med Confidence avseende teknisk säkerhet och 

Leverantören ska. Kriminalvården genomför upphandling av psykologtjänster för behandling av intagna på anstalterna Kumla och Hinseberg. Information om upphandlingen  Konkurrensverket har tröttnat på att Kriminalvården  Konkurrensverket har tröttnat på att Kriminalvården  Kriminalvården bröt mot upphandlingsreglerna när myndigheten köpte in urinprovstickor.