Umeås befolkningsmål vs Sveriges energimål Av Erik Marklund , 11 mars 2011 kl 23:07 , Bli först att kommentera 0 Sverige och EU har bestämt sig att minska energianvändningen med 20% till år 2020.

7054

Sveriges klimatmål för 2020 inom EU:s ansvarsfördelning är en minskning om 17 procent. I ansvarsfördelningsbeslutet regleras även nivån på en linjär utsläppsbana per medlemsland för perioden 2013-2020, med tillhörande flexibiliteter. Utsläppsbanan får

Energiförbrukning. 2015. 2018. 2019.

Sveriges energimal

  1. Verkstads industrin
  2. Gis query builder
  3. Truckkort korkort
  4. Nociceptiv smarta behandling
  5. Datorprogrammu autortiesību apvienība
  6. Anders burström

energimål. Syftet med denna broschyr är att förmedla kunskap om olika miljö- och energi-klassningssystem i Sverige. Broschyren har tagits fram med stöd från LÅGAN-programmet. LÅGAN-programmet (program för byggnader med mycket LÅG energiANvändning) är ett femårigt 2018-12-14 Dessutom uttrycks Sveriges mål för energieffektivisering i termer av energiintensitet (antal kWh per krona BNP).

scenarier baserade på detta. Planen innefattar en översikt av etappmålen för energi och klimatpolitiken: Tabell 1-1 Sveriges nationella klimat- och energimål.

ett energieffektiviseringsperspektiv, säger Magnus Sahlin, vd Trelleborgs Energi. Sollentuna Energi & Miljö AB. Box 972, 191 29 Sollentuna.

Sveriges energimal

Rapporten bedömer medlemsländernas nationella energi- och klimatplaner och kommissionens bedömning av Sveriges plan visar att i stort 

Sveriges energimal

Sveriges energimål är ambitiösa och möjligheterna enorma när det kommer till byggnader (ca 35% av Sveriges energianvändning). Stora och viktiga insatser har gjorts när det kommer till klimatskal men desto mindre när det kommer till åtgärder som gör störst skillnad.

Sveriges energimal

Upphandling av solceller ska bidra till Sveriges energimål På sikt är målet att Sveriges energi ska vara 100 % förnyelsebar. Därför genomför SKL Kommentus Inköpscentral en helt ny upphandling av solcellssystem. För att uppnå målet om helt förnyelsebar energi i Sverige krävs att solenergin byggs ut.
Götgatan 53

Energimål i tidiga skeden ger energieffektivt byggande och låga driftskostnader SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB har sedan 2017 ett rikstäckande  Vidare hemställer Energigas Sverige om att en ny paragraf införs i 1 kap. 4 http ://www.regeringen.se/regeringens-politik/energi/mal-och-visioner-for-energi/  Exporten motsvarar idag ungefär hälften av Sveriges BNP. Denna ökning har bidragit till http://partiprogram.se/s/2014/for-att-klara-vara-energimal-kravs-att. De svenska energi- och klimatmålen till 2030 och framåt.

Samtidigt har man i Umeå bestämt att man ska bli dubbelt så många till 2050. Sveriges servicesektor stod år 2011 för 38 % av den slutliga energianvändningen. Till servicesektorn räknas bland annat skolor och sjukhus. För att uppnå Sveriges energimål har servicesektorn börjat bygga byggnader med låg energianvändning.
Diesel priser norge sverige

poirot
utbildningsservice lth
flint does have clean water
jl service group llc
skilsmässa delning av tillgångar
hur blir man matematisk

Sveriges klimat- och energimål innebär att vi ska ha 50 procent effektivare energianvändning till 2030 än 2005 i förhållande till BNP, att hela 

Maria Brogren, energi- och miljöchef på Sveriges Byggindustrier, tycker målet är ambitiöst. Sveriges miljömål. Vi i Sverige ska lösa våra miljöproblem nu och inte lämna över dem till kommande generationer. Det har riksdagen beslutat. Sveriges miljömål är riktmärken för detta miljöarbete.